Thịt Heo

Thịt Heo

Thịt Heo

Thịt Heo

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xem thêm

Xuất xứ: Tây Ban Nha, EU

Khoanh gối

Xem thêm

Xuất xứ: Braxin, Canada, EU, Nga, Mỹ

Sườn bẹ ( cánh buồm )

Xem thêm

Xuất xứ: Ba Lan

Xem thêm

Xuất xứ: Braxin

Nạc đùi heo không xương

Xem thêm

Xuất xứ: EU , Nga

Ba rọi rút sườn có da

Xem thêm

Xuất xứ: Braxin

Nạc đùi heo

Xem thêm

Xuất xứ: Braxin

nạc vai heo

Xem thêm

Xuất xứ: Braxin

Nạc dăm cổ

Xem thêm

Xuất xứ: Ha Lan

Ba rọi dây có da

Xem thêm

Xuất xứ: EU, Nga

Ba rọi lóc sườn có da

Xem thêm

Xuất xứ: EU, Nga

Ba chỉ có xương có da

Xem thêm