HONG LINH FOODS

HONG LINH FOODS

HONG LINH FOODS

Thịt Bò Úc

Xuất xứ: Úc

Đầu thăn ngoại ( cube roll )

Xem thêm

Xuất xứ: Úc

Nac cổ bò ( bolar blade )

Xem thêm

Xuất xứ: Uc

Cốt lết bò ( beef shortloin )

Xem thêm

Xuất xứ: Uc

Sườn bò ( beef shortrib )

Xem thêm

Xuất xứ: Úc

Nạc vai bò ( chuck roll )

Xem thêm

Xuất xứ: Úc

Bắp bò ( shin shank )

Xem thêm

Xuất xứ: Úc

Xương ức bò ( beef brisket bone )

Xem thêm

Xuất xứ: Úc

Xương ống bò ( beef leg bone )

Xem thêm

Xuất xứ: Úc

Mông bò ( rump )

Xem thêm