Sản phẩm

Sản phẩm

Sản phẩm

Sản phẩm

Xuất xứ: Úc

Nạc vai bò ( chuck roll )

Xem thêm

Xuất xứ: Úc

Bắp bò ( shin shank )

Xem thêm

Xuất xứ: Úc

Xương ức bò ( beef brisket bone )

Xem thêm

Xuất xứ: Úc

Xương ống bò ( beef leg bone )

Xem thêm

Xuất xứ: Úc

Đầu thăn ngoại ( cube roll )

Xem thêm

Xuất xứ: Úc

Mông bò ( rump )

Xem thêm

Xuất xứ: Úc

Nạc đùi bò ( inside )

Xem thêm